XIX Jesienna Szkoła
Problemy Dydaktyki Fizyki

Dydaktyka fizyki w Polsce. Historia - teraźniejszość - perspektywy.

14-17 października 2010
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
ul. Kwiatowa 4
56-320 Krośnice k/Milicza

organizowana przez


Instytut Fizyki Doświadczalnej


Centrum Edukacji Nauczycielskiej

dofinansowana przez

Uniwersytet Wrocławski